Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Subject Cloud

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง. การจัดการธุรกิจ. การดำเนินชีวิต. การตลาด. การบริหารงานบุคคล. การบริหารธุรกิจ. การบริหารโครงการ. การบัญชี. การปฏิบัติธรรม. การปรุงอาหาร. การพัฒนาชนบท. การพัฒนาชุมชน. การลงทุน. การศึกษา. การสอน. การสื่อสาร. การเงิน การบริหาร. การเงิน. การเรียนรู้. กิจกรรมการเรียนการสอน. คณะกรรมการหมู่บ้าน. คณิตศาสตร์. คนจนในชนบท. ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ. ความสำเร็จ. คอมพิวเตอร์. จิตวิทยาประยุกต์. ชุมชนในหมู่บ้าน. ธรรมะ. ธรรมะกับชีวิตประจำวัน. ธุรกิจ. นวนิยาย. นวนิยายไทย. นิทาน. พุทธศาสนา. ภาพยนตร์. ภาพยนตร์ฝรั่ง ภาวะชนบท. ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา. วรรณกรรมสำหรับเด็ก. วิจัย. วิทยานิพนธ์. สุขภาพ. หนังสือภาพสำหรับเด็ก. หนังสือเยาวชน. หมู่บ้าน. อาหาร. เงินกู้. เรื่องสั้น รวมเรื่อง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์.

Library Resources

ข่าวประชาสัมพันธ์

(published on 25/05/2019)
RSS feed for system-wide library news.
Log in to your account:
การเข้าสู่ระบบของสมาชิก

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืม วันกำหนดส่ง จองหนังสือ การยืมต่อด้วยตนเอง โดยพิมพ์รหัสนักศึกษา หรือรหัสประจำตัวห้องสมุด ที่ช่องรหัสสมาชิก โดยมีเลข 2 นำหน้า และรหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษา

ตัวอย่าง
นักศึกษา รหัสสมาชิก 2534233XXX
รหัสผ่าน 534233XXX
อาจารย์ รหัสสมาชิก 21000XXXXX
รหัสผ่าน 1000XXXXX
***หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ติดต่อเรา***    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
    Tel 0-3410-9300 ต่อ 3436 | E-mail : library.npru.ac.th